[  2019-03-29 - 2019-03-29 ] [ อบต.เขวาไร่ ]  รับประทานอาหารเย็น 15.00น-19.00น.
 [  2019-03-30 - 2019-03-30 ] [ สะหวันรีสอร์ท สปป.ลาว ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-03-30 - 2019-03-30 ] [ บริษัท นิชชิน ]  Mini Shot-Gun 06.00น.
 [  2019-06-01 - 2019-06-02 ] [ TGA Junior Golf Ranking 2019-2020 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2019-06-23 - 2019-06-23 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 1 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-07-14 - 2019-07-14 ] [ Amazing Thailand Golf Challenge 2019 ]  Shot-gun 12.00น.
 [  2019-07-28 - 2019-07-28 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 2 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-08-17 - 2019-08-18 ] [ TGA Junior Golf Ranking 2019-2020 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2019-10-27 - 2019-10-27 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 3 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-11-18 - 2019-11-23 ] [ Thailand PGA ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2019-12-16 - 2019-12-20 ] [ คัดตัวทีมชาติ ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2020-01-25 - 2020-01-26 ] [ TGA Junior Golf Ranking 2019-2020 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า