[  2019-01-26 - 2019-01-27 ] [ TGA Junior Golf Ranking 2018-2019 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2019-02-04 - 2019-02-10 ] [ Singha E-San Open 2019 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2019-02-23 - 2019-02-23 ] [ BMW Sky Auto House ]  Shot-Gun 12.00น
 [  2019-03-10 - 2019-03-10 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 1 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-03-14 - 2019-03-14 ] [ กอล์ฟราชมงคลขอนแก่น ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-03-15 - 2019-03-15 ] [ กอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม มข ]  Shot-gun 12.00 น.
 [  2019-05-12 - 2019-05-12 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 2 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-07-07 - 2019-07-07 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเร้นจ์ ครั้งที่ 3 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2019-11-18 - 2019-11-23 ] [ Thailand PGA ]  ปิดสนามเต็มวัน